Eleganci antického vzhledu dávájí vysoce vyčesáné prameny do různých tvarů